جهت عضویت و دریافت شناسه کاربری و رمز عبور وبرای استفاده از پکیج‌ها و سیستم رزرواسیون ژوبین تور میبایستی موارد زیر را بر روی سربرگ آن‌ آژانس محترم قیدو با مهر و امضای مدیریت به آدرس ایمیل ژوبین تور ارسال بفرمایید

مشخصات کامل ارتباطی‌ با آژانس ، مدیریت ، رزرواسیون ، حسابداری به همراه آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه افراد مربوطه الزامی می‌باشد

با تشکر مدیریت ژوبین تور